KLIENT: FUNDACJA KRZYŻOWA
Wystawa edukacyjna przedstawiająca historię dzieci, które podczas II wojny światowej zostały „zrabowane” z krajów Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej przez niemieckie władze okupacyjne i wywiezione do Niemiec, gdzie miały zostać poddane procesowi germanizacji.
Naszym zadaniem w tym projekcie było zaprojektowanie głównych postaci, opracowanie ogólnej wizji artystycznej, a następnie kompozycja, dobór kolorów, wstępne szkice i wreszcie wykonanie gotowych ilustracji zgodnie ze scenariuszem i specyfikacją do druku.
Wystawa podróżuje obecnie po Polsce, Czechach i Niemczech, umożliwiając zapoznanie się z trudną historią w przystępny i zapadający w pamięć sposób.

Zobacz także