Projekt graficzny, skład i łamanie książki "Pojechane Podróże 2".
Powrót