Projekt graficzny i skład dwujęzycznej książki kucharskiej "Drób na talerzu/Poultry on the Plate".
Powrót