W 2016 roku Gmina Nysa zorganizowała konkurs na identyfikację wizualną. Należało przygotować kompletny i spójny projekt, wraz z Księgą Znaku. Wpłynęło 50 prac.
Kto zwyciężył? Mediorama i nasza propozycja zestawienia napisu Nysa z ikonami pokazującymi to, co w gminie najlepsze.